Vijftig bedrijven (waaronder JB DIesch) en instellingen sturen brief over de Marinierskazerne naar de Kamer: Zeeland is wél leuk!

Vijftig bedrijven en instellingen uit Zeeland hebben een brief aan de Tweede Kamer ondertekend in een poging een tegenwicht te bieden aan de bezwaren die door mariniers zijn geuit tegen verhuizing naar Vlissingen.Ook JB DIesch ondertekende deze brief natuurlijk.

De brief is opgesteld door werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. Aanleiding voor het sturen van de brief is het gesprek dat de vaste Kamercommissie Defensie op 17 mei heeft met een delegatie van de mariniers. De ondertekenaars wijzen er op dat het goed wonen is in Zeeland en dat er volop vacatures zijn voor partners.
De ondertekenaars vormen een gevarieerd gezelschap van grote en kleine ondernemingen en instellingen: van multinational Dow tot de JB Diesch, de maker van de Zeeuwse boterbabbelaars.

De mariniers zijn nu nog gelegerd in Doorn. In 2012 viel het besluit om ze te huisvesten in een nieuw te bouwen kazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Vanuit het Korps Mariniers klinkt de roep om het besluit te heroverwegen steeds luider. Korpscommandant Jeff Mac Mootry waarschuwde onlangs voor een leegloop van zijn onderdeel.

https://storage-zeeland.rgcdn.nl/sitemanagerdata/uploads/nieuwsartikel/07_05_2018_Brief_aan_2e_kamer_van_bedrijven_in_Zeeland_mbt_marinierskaze….pdf